Najczęściej kupowane

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

REGULAMIN

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania detalicznych i hurtowych w Sklepie internetowym Viola S.C (zwanym dalej "Sklepem").
2. Sklep dokonuje sprzedaży osobom fizycznym (które ukończyły 13lat - art. 11-24 Kodeksu cywilnego - jeżeli ten warunek nie jest spełniony umowa jest niewiążąca) oraz podmiotom gospodarczym , które dokonały rejestracji w serwisie internetowym ………………….(zwanych dalej „Klientami"). Rejestracja jest bezpłatna.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu . Treść Regulaminu stanowi umowę pomiędzy właścicielem Sklepu , a Klientem korzystającym z jego usług.
a. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza również zgodę na otrzymanie od Sklepu niezbędnych informacji wymaganych przez prawo o zawieranej umowie drogą e-mailową, który na potrzeby niniejszego Regulaminu uważany jest za trwały nośnik informacji w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

4. Sklep prowadzony jest przez firmę Viola S.C Maciej Mróz i Aneta Mróz, 95-082 Dobroń, ul. Słoneczna 14, NIP: 731-19-74-268
5. Zamówienia są przyjmowane tylko przez strony: www.viola-pl.pl/zakupy : www.viola-pl.pl
6. Sklep prowadzi sprzedaż:

• Bielizny damskiej

7. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej.
8. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego w witrynie Sklepu oraz dokonanie pełnej opłaty za wybrany produkt (produkty) wraz z kosztami przesyłki.
9. Umowa sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości email z informacją o Przyjęciu Zamówienia do realizacji.
10. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

11. Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.Viola .com zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
13. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu, poprawne wypełnienie formularza "Dane do wysyłki", zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu oraz potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w „złóż zamówienie" w zakładce „Potwierdzenie zamówienia".
14. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
15. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu lub nieprawidłowy adres e-mail, zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od daty zakupu.
16. Każde zamówienie przesłane do Sklepu potwierdzone jest za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie przez pracownika firmy Viola S.C
17. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku realizowane będą po potwierdzeniu zamówienia w dniu zlecenia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta (dni wolne) realizowane będą od pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych.
18. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuję drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób i koszt wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Sklep internetowy Viola S.C zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez obie strony , następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem Sklepu (Sprzedającym) a Klientem (Kupującym).
19. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości , co do możliwości realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
20. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - za pobraniem - natychmiast po otrzymaniu złożeniu zamówienia przez Klienta,
b. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na wskazanym koncie sklepu internetowego Viola S.C
c. w przypadku zamówień płatnych e-przelewem oraz kartą (poprzez serwis platnosci.pl) - po uzyskaniu informacji o pojawieniu się wpłaty na koncie platnosci.pl.
21. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej składa się czas kompletacji zamówienia i przygotowania paczki do wysyłki oraz czas jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej lub kurierowi …. na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez kupującego adres.
22. W przypadku niedostępności części produktów z zamówienia sklep internetowy Viola S.C poinformuje o tym kupującego. W tym przypadku kupujący może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja produktów dostępnych, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni ze strony kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
23. W przypadku zamówień wysyłanych za granice Polski akceptowana jest jedynie płatność z góry.
24. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, sklep internetowy Viola zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
25. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Viola S.C

Ja ................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ....................................................

Data zawarcia umowy to.....................................................

data odbioru .......................................................................

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

Przesyłkę nadaj na adres:

Viola S.C

95-082 Dobroń ul.Sloneczna 14

26. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Viola są fabrycznie nowe. Objęte są gwarancją producenta.

27. Wszelkie zmiany, przeróbki i naprawy dokonywane bez zgody firmy Viola S.C oraz uszkodzenia zakupionego towaru powstałe z winy Kupującego powodują utratę gwarancji.
28. Reklamacje wynikające z nieznajomości bądź nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
29. Reklamacje będą rozpatrywane za okazaniem paragonu zakupu wraz z etykietą z kodem kreskowym towaru.
30. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu.
31. Ceny podane na stronach internetowych sklepu detalicznego internetowego Viola S.C są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceny w Strefie Partnera Biznesowego są cenami netto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
32. Dowodem zakupu w sklepie internetowym Viola S.C jest paragon lub faktura ( fakturę VAT wystawiamy na życzenie Klienta Detalicznego-opcja przewidziana w formularzu zamówienia .W przypadku klienta Biznesowego jest ona wystawiana za każdym razem.) przesyłana Kupującemu wraz z zakupionym produktem (podanie NIP przy rejestracji upoważnia firmę Viola S.C do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego).
33. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS oraz Poczty Polskiej.
Poczta Polska - przesyłka priorytetowa. Czas dostarczenia paczki wynosi 2-5 dni. W przypadku niezastania odbiorcy przesyłki pod wskazanym adresem doręczenia, doręczyciel zostawia awizo. Paczkę można odebrać na Poczcie w ciągu 14 dni roboczych. Poczta Polska w przypadku usługi PRIORYTET w regulaminie usług pocztowych nie gwarantuje doręczenia przesyłki w terminach 24-48h.
kurier GLS - Czas dostarczenia paczki wynosi 24 godziny w dni robocze w godzinach 8-18. Przy powyższych terminach nie uwzględnia się sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.
34. W dniu nadania paczki kupujący otrzyma pocztą elektroniczną informacje o zrealizowaniu zamówienia.
35. Przed odebraniem przesyłki od kuriera/pracownika Poczty Polskiej Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru.
36. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską. Jeżeli przesyłka nie dotrze do klienta, należy na adres e-mail sklepu viola@viola-pl.pl przesłać informację o niedoręczeniu przesyłki.
37. Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru
38. Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta
39. Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić awizo.
40. Firma kurierska będzie ponawiać próbę dostawy przez trzy kolejne dni robocze od daty pozostawienia awizo.
41. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki.
42. Nieodebranie przesyłki w zwykłym terminie ich przechowywania przez Pocztę Polską (14 dni od daty awizacji) lub firmę kurierską skutkować będzie obciążeniem kupującego wszelkimi kosztami, jakie Sklep poniesie w związku z zaistnieniem tej okoliczności.
43. Koszty wysyłki na terenie Polski oraz do pozostałych krajów Uni Europejskiej opisane są w zakładce Płatność i przesyłki.
44. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
45. Dane podawane przez Klienta w czasie rejestracji oraz składania zamówienia są poufne i wykorzystywane przez firmę Viola S.C wyłącznie do celów związanych z obsługą i realizacją transakcji dokonywanych w Sklepie.
46. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy osoby podającej swoje dane w procesie rejestracji mają prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych.
47. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu sklepu internetowego Viola S.C.
48. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
49. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Viola S.C .
50. Treść Regulaminu może ulec zmianie. Sklep internetowy Viola S.C zobowiązuje się do informowania klienta o zmianach Regulaminu. Informacje te będą widoczne przez tydzień na stronie Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania jej na stronach sklepu internetowego Viola S.C.
51. Viola S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.